Praktiske råd ved køb af bifamilier (FAQ)

FAQ

Hvor tidligt skal jeg reservere?

Så snart du har besluttet dig for at købe. Jeg laver kun et begrænset antal bifamilier, så alt er som regel reserveret længe før foråret.

Hvilket rammemål sidder bierne på?

Bierne sidder på 12X10, det mest udbredte rammemål i Danmark.

Der er også bifamilier på rammemålet Langstroth, det mest udbredte rammemål i verden.

Hvornår på dagen kan jeg afhente bierne?

Det vil være mest fornuftigt, at du afhenter enten morgen eller aften, så alle bier er hjemme, når de skal flyttes. Bierne kan efter aftale spærres inde fra morgenstunden, hvis afhentning sker en formiddag.

Vi aftaler på forhånd hvilken dag afhentningen sker.

Hvad skal jeg medbringe ved afhentningen?

Ved køb af bier i overvintringskasserne kan du få kasserne med hjem for 350,- kr, så behøver du ikke medbringe materiel.

Vil du hente i eget materiel skal du medbringe en bund, en magasinkasse til rammemålet, dækplade/plastik og et låg til hver bifamilie. Og lidt rammer til at fylde kasserne op med.

Skal jeg have rammer med i bytte?

Nej, både rammer og voks, og hvad dermed følger, er inkluderet i prisen. Kun hvis der er plads til flere i dit materiel, skal du have rammer med, som kan fylde pladsen op.

Hvordan forbereder jeg min bigård?

Opstabling:  Læg lecasten, betonfliser eller lignende på den blivende plads, så kan du sætte bikasserne på plads, så snart du kommer hjem med bierne.

Trugstader: Stil de tomme trugstader på deres blivende plads inden afhentningen af bierne.

Hvornår kan jeg lukke bierne ud?

Opstabling: Når overvintringskasserne er sat  på plads er det blot at åbne for flyvespalten. Dette gælder også hvis du får overvintringskasserne med hjem. Flyveåbningen skal blot placeres samme sted, som den fremover er i dit eget materiel.

Trugstader: Når du kommer hjem med bierne, sætter du blot kasserne ned i hvert sit trugstade, med flyveåbningen frem mod trugstadets flyveåbning. Du åbner flyvehullet og skubber kassen næsten helt frem. Så kan bierne flyve ud så snart de lyster.

Hvornår flytter jeg bierne fra overvintringskasserne på plads i opstablingsstadet?

Vent på ro i bierne en dag eller to. Flyt derefter overvintringskassen lidt til side, og sæt bund og magasinkasse på overvintringskassens plads.

Sæt først en kunsttavle forrest (op mod flyvespalten) Flyt nu rammerne over i magasinkassen. Start med at tage rammerne fra en side af, og sæt rammerne i samme rækkefølge bag kunsttavlen ved flyvespalten.

Fyld op med en droneramme og kunsttavler og luk af med dækplade og låg.

Hvornår flytter jeg bierne på plads i trugstadet?

Vent på ro i bierne i en dag eller to, før du flytter rammerne ud af kasserne. Sæt først en kunsttavle forrest (op mod flyveåbningen) i stadet.

Tag rammerne fra en side af i overvintringskassen og hæng dem i samme rækkefølge bag kunsttavlen. Hæng en droneramme og  lidt flere kunsttavler bag bifamilien, så den har mulighed for at udvikle sig.

Hvornår skal jeg tjekke bifamilierne første gang?

Hvis du henter i eget materiel, så tjekker vi dem sammen, når vi flytter rammerne over. Vi ser æg og larver, så vi er sikre på at der er en fungerende dronning. Måske ser vi også dronningen.

Tager du kasserne med hjem, så tjekker du for æg og larver, når du flytter bierne over i deres blivende bolig.

Hvornår skal jeg sætte flere magasinkasser på?

Opstabling: Tjek efter 5-7 dage, når bierne har fundet sig til rette, om der skal magasinkasser på. Det skal der som regel ved afhentning sidst i april.

Trugstadet: Du supplerer blot med kunsttavler bag familien til truget er fyldt. Det kan ikke gå galt, blot du sørger for, at der er kunsttavler, de kan udvide på. Først senere skal du sætte magasiner på.

Hvordan får jeg penge retur for overvintringskasserne?

Hvis du afleverer overvintringskasserne senest en måned efter afhentningen, får du beløbet retur ved afleveringen.

Hvordan får jeg sundhedsattesten?

Den får du via Det Centrale BigårdsRegister (CBR) .

Jeg får brug for dit ID i CBR, så kan jeg registrere salget til dig.

Du får en mail fra CBR når det sker.

Du skal blot gå ind og godkende og gemme aftalen. Når du derefter modtager endnu mail fra CBR, kan du printe sundhedsattesten.

Skal jeg være registreret i Det centrale BigårdsRegister?

Det blev et lovkrav fra den 21 april 2021. Så det er en rigtig god ide at være registreret, du er så sikret, hvis der opstår alvorlig sygdom i bigårde omkring dig. Der ligger vejledninger til CBR her

Skal jeg varroabehandle?

Ja, selvom bierne ved afhentningen har et lavt varroatryk, skal miderne fortsat holdes nede. Du skal som minimum lave en form for bekæmpelse sidst på sommeren, plus en oxalsyredrypning i den kommende vinter.

Du kan finde  alt om behandlingsmetoder mod varroamider i temahæftet på varroa.dk

Du kan se, hvordan jeg selv gør i videoerne på denne side: Effektiv biologisk varroakontrol

Hvordan kan jeg betale?

Du kan betale kontant, eller med MobilePay ved afhentningen. Tjek om din beløbsgrænse er nået, der er 10 km til den nærmeste kontantautomat.