Praktiske råd ved køb af bifamilier (FAQ)

FAQ

Hvilket rammemål sidder bierne på?

Bierne sidder på 12X10, det mest udbredte rammemål i Danmark.

Der er også få bifamilier på rammemålet Langstroth, det mest udbredte rammemål i verden.

Er der forskel på bifamilierne på 10 rammer og dem på 6?

Egentlig ikke, dem på 6 rammer er bare lettere at transportere hjem i de kasser de sidder i. Og du bør kunne afhente forholdsvis hurtigt efter, de er synet, så de ikke får pladsmangel.

Hvornår på dagen kan jeg afhente bierne?

Det vil være mest fornuftigt, at du afhenter enten morgen eller aften, så alle bier er hjemme når de skal flyttes. Bierne i overvintringskasserne kan efter aftale spærres inde fra morgenstunden hvis afhentning sker en formiddag. (Overvintringskasserne kan lånes mod pant på 300,-kr)

Vi aftaler på forhånd hvilken dag afhentningen sker.

Må jeg komme med mit eget materiel før afhentningen?

Vil du sikre dig at rammerne ikke flytter sig under transporten, må du gerne efter aftale aflevere dit rengjorte materiel i forvejen. Så flytter jeg bierne over i god tid, før du afhenter. Bierne når derved at fæstne rammerne. Husk at mærke materiellet med navn.

Hvad skal jeg medbringe ved afhentningen?

Ved køb af bier i overvintringskasserne kan du mod pant låne kasserne med hjem, så behøver du ikke medbringe materiel.

Vil du hente i eget materiel skal du medbringe en bund, en magasinkasse til 12×10, dækplade/plastik og et låg til hver bifamilie. Dertil noget at lukke flyvespalten med (skumgummistrimler/engangsvaskeklude/ eller lignende) Endelig det vigtigste: remme til at holde det hele sammen med.

Hvordan forbereder jeg min bigård?

Opstabling:  Læg lecasten, betonfliser eller lignende på den blivende plads, så kan du sætte bikasserne på plads, så snart du kommer hjem med bierne.

Trugstader: Stil de tomme trugstader på deres blivende plads inden afhentningen af bierne.

Hvornår kan jeg lukke bierne ud?

Opstabling: Når bikasserne er sat  på plads er det blot at åbne for flyvespalten. Dette gælder også hvis du låner overvintringskasserne med hjem. Flyveåbningen skal blot placeres samme sted, som den fremover er i dit eget materiel.

Trugstader:  Jeg anbefaler bifamilierne i overvintringskasser. Når du kommer hjem med bierne, sætter du blot kasserne ned i hvert sit trugstade, med flyveåbningen frem mod trugstadets flyveåbning. Fjerner lukkematerialet og skubber kassen helt frem. Så kan bierne flyve ud så snart de lyster.

Hvornår flytter jeg bierne fra overvintringskasserne på plads i opstablingsstadet?

Vent på ro i bierne en dag eller to. Flyt derefter overvintringskassen lidt til side, og sæt bund og magasinkasse på overvintringskassens plads. Flyt nu rammerne over i magasinkassen. Start med at tage rammerne fra en side af, og sæt rammerne i samme rækkefølge ved at starte fra flyvespalten. Fyld op med kunsttavler og luk af med dækplade og låg.

Hvornår flytter jeg bierne på plads i trugstadet?

Vent på ro i bierne i en dag eller to, før du flytter rammerne ud af kasserne. Sæt først en kunsttavle forrest (op mod flyveåbningen) i stadet.  Tag rammerne fra en side af i overvintringskassen og hæng dem i samme rækkefølge bag kunsttavlen. Hæng  lidt flere kunsttavler bag bifamilien, så den har mulighed for at udvikle sig.

Hvornår skal jeg sætte flere magasinkasser på?

Opstabling: Tjek efter nogle dage, når bierne har fundet sig til rette, om der skal magasinkasser på. Det skal der som regel ved afhentning sidst i april.

Trugstadet: Du supplerer blot med kunsttavler bag familien til truget er fyldt. Det kan ikke gå galt, blot du sørger for at der er kunsttavler de kan udvide på. Først senere skal du sætte magasiner på.

Hvordan får jeg pant retur for overvintringskasserne?

Hvis du afleverer overvintringskasserne senest i sidste uge af maj, får du dit pant retur ved afleveringen.

Hvordan får jeg sundhedsattesten?

Du bestemmer selv, om du vil have den på papir eller via Det Centrale BigårdsRegister (CBR) .

Jeg får brug for dit ID i CBR, hvis du ønsker sundhedsattesten den vej.

Du får en mail fra CBR efter afhentningen af bierne.

Du skal blot gå ind og godkende og gemme aftalen når du modtager mailen, så kan du printe sundhedsattesten.

Skal jeg være registreret i Det centrale BigårdsRegister?

Næ, det bestemmer du selv. Så får du blot en papirudgave af sundhedsattesten.

Skal jeg varroabehandle?

Ja, selvom bierne ved afhentningen har et lavt varroatryk, skal miderne fortsat holdes nede. Du skal som minimum lave en form for bekæmpelse, når du har høstet årets sidste honning, plus en oxalsyredrypning i den kommende vinter. Du kan finde  alt om behandlingsmetoder mod varroamider i temahæftet på varroa.dk

Hvordan kan jeg betale?

Du kan betale kontant, eller med MobilePay ved afhentningen. Tjek om din beløbsgrænse er nået, der er 10 km til den nærmeste kontantautomat.