Nye bifamilier

Ud fra specielle yngelproducerende bifamilier med meget lavt varroatryk, laver jeg nye bifamilier hvert år.

De nye bifamilier forsynes med nye dronninger, som er første generation efter renparrede dronninger (Ø-parrede fra en anerkendt dronningeavler).

I mit valg af dronningeavler lægger jeg stor vægt på fredelige bier, som er nemme at passe. Høj sygdomsresistens (god udrensningsevne) er ligeledes en evne jeg lægger stor vægt på. Dronningerne er “Buckfastkombinationer”

Der benyttes fortrinsvis nye rammer

De første nye bifamilier sættes i gang meget tidligt på sæsonen. Allerede sidst i juni er de godt i gang, og har på dette tidspunkt ofte fire-fem tavler med ny yngel.

De nye bifamilier startes i overvintringskasser. De drivfodres igennem hele sommeren og efteråret, så de går ind i vinteren som store, fuldgode familier.

Yngeltavle
Ny tavle med forseglet yngel på vej til en ny bifamilie

Yngeltavlerne der anvendes i de nye familier er forseglede førstegangs-yngeltavler. Der anvendes ikke gamle yngeltavler, de fleste rammer er endvidere helt nye.

For yderligere at forebygge yngelsygdomme får de nye bifamilier selv lov til at udbygge et antal rammer, der kun er forsynet med ledere.

I det hele taget anvendes det som kaldes “hygiejnisk biavl”.

Se hvordan du køber dine bifamilier