Nye bifamilier

Ud fra specielle yngelproducerende bifamilier med meget lavt varroatryk, laver jeg nye bifamilier hvert år.

De nye bifamilier forsynes med nye dronninger, som er første generation efter renparrede dronninger (Ø-parrede fra en anerkendt dronningeavler).

I mit valg af dronningeavler lægger jeg stor vægt på fredelige bier, som er nemme at passe. Høj sygdomsresistens (god udrensningsevne) er ligeledes en evne jeg lægger stor vægt på. Dronningerne er “Buckfastkombinationer”

Årets første nye bifamilier er ret store sidst i juni.

De første nye bifamilier sættes i gang meget tidligt på sæsonen. Allerede sidst i juni er de godt i gang, og har på dette tidspunkt ofte fire-fem tavler med ny yngel.

De nye bifamilier laves i overvintringskasser og  i almindelige magasinkasser. De drivfodres igennem hele sommeren og efteråret, så de går ind i vinteren som store, fuldgode produktionsfamilier.

Yngeltavle

Ny tavle med forseglet yngel på vej til en ny bifamilie

Yngeltavlerne der anvendes i de nye familier er forseglede førstegangs-yngeltavler. Der anvendes ikke gamle yngeltavler.

For yderligere at forebygge yngelsygdomme får de nye bifamilier selv lov til at udbygge et antal rammer, der kun er forsynet med ledere.

I det hele taget anvendes det som kaldes “hygiejnisk biavl”.

Se hvordan du køber dine bifamilier