Om Naturhonning

Naturhonnings biavl er præget af dybe rødder i det økologiske landbrug.

Biavlen drives så tæt på det økologiske koncept som muligt. Det handler om omtanke, resurseforbrug, biologiske og drifttekniske metoder til sygdomsbekæmpelse mv.

Bigårdsbesøg
Bigårdsbesøg

Erfaringer

Jeg har drevet deltidsbiavl siden 2001 med flere stationære bigårde, samt lidt vandringsbiavl på bestøvning af hvidkløver.

Hovedvægten ligger nu på produktion af nye bifamilier med meget høj sundhedsstatus.

Jeg har undervist masser af nye biavlere på begynderkurser i omkring 10 år.

Grøn voks

Jeg har i mange år haft mit eget lukkede vokskredsløb, der er ikke anskaffet ny voks siden 2004. Alle vokstavler støbes hjemme. Derfor er der kun ren, uforfalsket og pesticidfri voks i bifamilierne.

Jeg er uddannet kyndig biavler. En uddannelse der giver kompetence til at sundhedstjekke og udskrive sundhedsattester ved salg eller flytning af bifamilier.

I forbindelse med efteruddannelse som Kyndig Biavler indsendte jeg en tavleprøve og fik ovenstående svar retur.

Biavlen drives af:
Palle Frejvald
Stenstrupvej 22
Lynge Eskilstrup
4180 Sorø
20219805
Videoer om min biavl Blandt andet om min måde at bekæmpe varroa i produktionfamilierne
Min Facebookprofil