Bier fra Naturhonning

Informationer om Naturhonnings bier


Bigårdsbesøg

Naturhonnings biavl er præget af dybe rødder i det økologiske landbrug. Biavlen drives så tæt på det økologiske koncept som muligt. Det handler om omtanke, resurseforbrug, biologiske metoder til sygdomsbekæmpelse og så videre.